Terug naar alle artikels

Jongeren, jouw klanten van morgen

Geschreven door The Boss - Dirk - D&K Vision Dirk Van Camp
Leestijd: 5 minuten
21 januari 2019
Jongeren, jouw klanten van morgen - Inside info - D&K Vision

Jongeren van 15 tot 21 jaar kijken op een heel andere manier naar het leven en werken. De huidige 18-jarigen hebben lak aan structuren, willen zichzelf ontplooien, willen meer zelf ondernemen en zoeken ook in hun job een hoog fun-gehalte.

De jeugd van tegenwoordig

Jongeren als lui en onbetrouwbaar omschrijven, is van alle tijden. Iedere vader of grootvader heeft ooit wel eens zijn zoon of dochter toegesproken met de gevleugelde woorden “ … in mijnen tijd zou het niet waar geweest zijn“. Tijden veranderen. Dat is altijd zo geweest.

De grootste fout die een werkgever of een handelaar nu kan maken, is denken dat de nieuwe jongeren wel zullen bijdraaien. De signalen zijn duidelijk, negeer ze niet.

Mixen van generaties biedt succes

Een succesvol bedrijf moet in zijn structuur vertegenwoordigers van alle generaties hebben. Dat is de enige manier om succesvol in te spelen op de veranderende marktsituatie. Als je als bedrijf wilt innoveren, neem je twintigers in dienst. Dertigers innoveren niet meer. Die twintigers zijn geen experts in hun vakgebied, maar ze kijken verfrissend tegen dingen aan. De dertigers zijn meestal wel experts, maar zijn behoudsgezinder en spelen meer op veilig.

Op dit ogenblik werken er in de meeste bedrijven vier generaties door elkaar. Dat is de eerste keer in de geschiedenis en dat gaat met grote zekerheid vonken geven.  

Diverse generaties die momenteel actief zijn

De babyboomers (50-64 jaar) 

Laat ons starten met de generatie die opgegroeid is in de economisch meest welvarende periode van de afgelopen honderd jaar. Hun ouders verdienden goed hun brood en zij ook. Het is de eerste generatie hoogopgeleide mensen. Deze generatie is zeer gedreven en zeer materialistisch. Ze hechten veel belang aan duidelijke structuren, maar zijn anderzijds ook idealistisch.  Als consument kiezen ze meestal voor kwaliteit en ze zijn trouw aan bepaalde merken.

Generatie X (36-49 jaar)

De zogenaamde statusgeneratie. Zij werken om geld te verdienen. Hoe meer geld, hoe liever. Ze gaan akkoord om opofferingen te maken om meer geld te verdienen. Deze generatie is vooral gedreven door statussymbolen. Dure horloges, blitse wagens en ruime woningen zijn zeer belangrijk voor hen. Deze generatie is zeer individualistisch. Merkentrouw is uitzonderlijk in deze doelgroep.

Generatie Y (22-35 jaar):

Deze dromers staan met beide voeten in de wereld. Ze denken vooral in groep. Het zijn eerder teamplayers dan individualisten. Ze zijn echter luier dan de vorige generaties en wachten vaak af om carrière te maken. Ze geloven ook dat carrière maken komt met de leeftijd, minder met prestaties. Het is de eerste generatie supertolerante mensen. Alles kan, alles mag, niets moet.

Ze zijn absoluut niet trouw aan merken en geloven bijna blindelings wat ze vinden op het internet. Kwaliteit is een vaag begrip. Ze kopen vaak impulsief en zonder al te veel na te denken.

Generatie Z (6-21 jaar)

De toekomstgeneratie; de meest pragmatische ooit. Ze willen succesvol worden, zijn superambitieus, zijn véél slimmer dan alle voorgaande generaties en ze werken graag in groep. Zij beseffen dat je samen veel meer kan dan alleen.

Ze hebben totaal andere interesses ten opzichte van hun oudere collega’s. Auto’s interesseren hen matig of niet, meubelen moeten gewoon goed zitten en zijn louter functioneel, huizen mogen kleiner zijn - als ze maar technisch zijn. Opleiding is belangrijk en kwaliteit is dat eveneens (als het om technische zaken gaat). De jongeren van Generatie Z zijn de digital intuitives. Zij hebben nooit een wereld zonder internet gekend.    

Belangrijke kenmerken van generatie Z  

  • Ze gaan ver op reis. Europa bezoek je als je op pensioen bent, als je jong bent reis je naar verre bestemmingen. Liefst in groep.
  • Ze nemen zeer vlug verantwoordelijkheden op het werk.
  • De meeste jongeren hebben een hekel aan een belerende baas of aan een merk dat claimt alles te weten.
  • Persoonlijk contact is zeer belangrijk.
  • Het is de meest ondernemende generatie sinds de babyboomers. Bijna de helft van alle jongeren denkt eraan ooit een bedrijf op te richten.
  • Leren is even belangrijk als geld.

Hoe gaan we om met Generatie Z?

We weten dat deze generatie nooit geleefd heeft zonder internet. Voor hen loopt online en offline ook gewoon door elkaar heen. Stoor je je er aan dat jongeren tijdens een restaurantbezoek regelmatig tokkelen op hun smartphone? Get used to it!

Jongeren begrijpen ook niet waarom ze op de werkvloer hun eigen Facebook-pagina niet kunnen of mogen updaten. Deze generatie snapt niets van de 9-to-5-mentaliteit. Werk en privé lopen los door elkaar heen. Ze moeten tijdens de kantooruren hun Facebook-pagina kunnen updaten, maar anderzijds beantwoorden ze zonder probleem werkmailtjes om 22u ’s avonds.

Geen scheiding tussen werk en privé

Als bedrijf moeten we beseffen dat deze generatie 24 uur per dag werkt en dit zal combineren met het privéleven. ’s Avonds thuiskomen, eten en televisie kijken, is niet meer van toepassing voor deze generatie. Zelfs de vijfdagenwerkweek is voor deze generatie iets uit de oude doos.

Door de technische ontwikkelingen is er voor hen geen scheidingslijn tussen werk en privé. Als bedrijf kan je dus maar beter inzetten op het welzijn van je toekomstige medewerker of klant.

Het levensmotto van deze generatie is work hard, play hard.

Flexibiliteit is de allesbepalende factor

Deze nieuwe generatie ziet ook vakantie anders. Vijf dagen lang zestien uur per dag werken tot een project afgewerkt is? No problemo. Maar drie dagen vakantie op een onaangekondigd moment moet evenzeer kunnen. Als marketeer en ondernemer komt het erop aan flexibel om te gaan met deze situaties. Een huizenhoog cliché, maar omgaan met veranderingen de sleutel tot succes.  

Meer weten over hoe wij omgaan met de nieuwe generaties? Mail dirk@dkvision.eu of bel 03 877 29 20.